60+ Droevige Teleurstelling Quotes Voor Vriend of Vriendin in Relatie - Status Quotes voor Whatsapp (2023)

Delen is geven!

Op een bepaald moment wordt iedereen geconfronteerd met een hoop teleurstellingen sommige zijn erger dan anderen. Of je nu verwachtingen had die door een geliefde werden beschaamd, je baan niet zo goed gaat als je had gehoopt of het leven je gewoon een schop onder je kont geeft, er zijn veel citaten die je hoop kunnen geven en je helpen om door te zetten, hoe zwaar de teleurstelling ook was.

Laat de teleurstellingen van vandaag nooit de dromen en plannen die je voor morgen hebt overschaduwen.

Voor een nobele ziel is teleurstelling te vergelijken met koud water op brandend metaal. Het werkt alleen om het te versterken, te intensiveren en te temperen, maar het vernietigt nooit.

Sponsored Links

Elke teleurstelling heeft compensatie, als een persoon maar stil is en bereid om te wachten.

Teleurstellingen horen bij het leven, ze overkomen alle mensen.

Om teleurstellingen te voorkomen, leer om niet te veel van mensen te verwachten. Als ze de moeite waard zijn, zullen ze je verrassen, als ze dat niet zijn, zul je uiteindelijk niet gekwetst worden.

Wanneer je merkt dat je diep teleurgesteld bent door mensen, bedenk dan dat je niet teleurgesteld zou zijn als je niet van ze hield.

Als je niet oneindig veel hoop verliest, zul je nooit oneindig veel teleurstelling lijden.

Verjaardag Quotes voor Vriend

Hoe eerder je teleurstelling ontmoet, hoe eerder je het leven kunt verlaten en manieren kunt bedenken om het te overwinnen.

Het leven draait altijd om twee dingen; gedisciplineerd genoeg zijn om alles te bereiken waar je van hebt gedroomd of moeten leven met de teleurstelling dat je nooit hard genoeg je best hebt gedaan.

Eén ding om te weten over eenlingen is dat niemand er ooit voor kiest om alleen te zijn, wat ze mensen ook vertellen. De reden dat ze alleen zijn is omdat ze er eindelijk genoeg van hebben zich te moeten mengen in de wereld vol teleurstellende mensen.

Wanneer je ook maar geconfronteerd wordt met verraad, haal de teleurstelling dan meteen weg uit je hart. Op deze manier hoef je geen zware wrok te dragen die de kwaliteit van je leven verpest.

Sponsored links

Excuses – Apologize Quotes

De kracht van je verlangen is wat zal worden gebruikt om je succes te meten, net zoals je methode om teleurstellingen te verwerken zal worden gebruikt om je karakter te meten.

Het vermogen om problemen moedig, beproevingen met nederigheid en teleurstellingen vrolijk tegemoet te treden zijn enkele van de grootste principes om een werkelijk vervullend leven te leiden.

(Video) Heart’s Medicine - Hospital Heat: Story (Subtitles)

Er is een seizoen voor verlies, een seizoen voor mislukking en een seizoen voor teleurstelling. De kunst is om te leren dat hoe diep de gaten in elk seizoen ook zijn, het geen vacuüms zijn.

Het heden is een deel van de eeuwigheid waar men moet leren teleurstellingen uit het rijk der hoop te rukken.

Verjaardagscitaten voor vriendje

Leer liever dan stil te staan bij een recente teleurstelling, dat het leven door moet gaan en concentreer je op alle positieve dingen in het leven.

Wanneer je je zegeningen één voor één telt, zul je je nooit door teleurstellingen naar beneden laten halen.

Sponsored Links

Het kan moeilijk zijn om teleurstellingen en negatieve gevoelens los te laten, maar als dat eenmaal is gebeurd, zult u zich lichter, energieker en vrijer voelen om te leven.

Wees niet verdrietig en wees niet teleurgesteld, want meestal vallen goede dingen uit elkaar om de weg vrij te maken voor betere dingen.

Wanneer je teleurgesteld bent is het makkelijk om jezelf voor het hoofd te stoten en je af te vragen waarom situaties altijd eindigen zoals ze zijn. Het is beter om je altijd te herinneren dat sommige dingen gewoon nooit zo bedoeld waren.

Happiness Quotes

60+ Droevige Teleurstelling Quotes Voor Vriend of Vriendin in Relatie - Status Quotes voor Whatsapp (1)

Het vasthouden aan woede die resulteert in teleurstellingen is als het drinken van vergif en verwachten dat andere mensen in plaats daarvan zullen sterven.

Naar buiten gaan, frisse lucht inademen en gewoon de schoonheid van de natuur zien, leert je om meer te waarderen en minder teleurgesteld te zijn. Je bent meer teleurgesteld in jezelf omdat je onderwaardeert wat je bent en overwaardeert wat je niet bent.

Teleurstellingen zijn meestal een gevolg van acties die niet het verwachte rendement opleveren.

Teleurstellingen zijn meestal erg moeilijk te verwerken, maar men moet leren erachter te komen hoe men er beter en sterker uit kan komen.

Love Quotes

60+ Droevige Teleurstelling Quotes Voor Vriend of Vriendin in Relatie - Status Quotes voor Whatsapp (2)

Voordat je je teleurgesteld gaat voelen vraag je jezelf af wat leer ik van deze mislukking?

Wanneer je teleurgesteld bent in dingen waar je hoge verwachtingen van had, zul je je gekwetst voelen, je wilt stoppen, maar zo is het leven en uitdagingen kun je altijd overwinnen.

(Video) Anne de Jong over de geluksroute, verhogen van veerkracht en lief zijn voor jezelf | KUKURU #39

Wanneer je ergens niet in slaagt, ben je óf bij je potentieel óf bij je limiet en dat is waar je altijd wilt zijn.

Frustratie is een familielid van teleurstelling.

60+ Droevige Teleurstelling Quotes Voor Vriend of Vriendin in Relatie - Status Quotes voor Whatsapp (3)

Bedenk dat je niets te serieus moet nemen. Dus maak plezier wanneer je kunt, geniet van het leven, laat harde gevoelens los, want als de dood komt, zijn zowel arm als rijk weer niets.

Iedereen krijgt te maken met teleurstellingen; het verschil is dat sommige mensen ervoor kiezen die van hen in hun achterzak te dragen en niet op hun rug.

60+ Droevige Teleurstelling Quotes Voor Vriend of Vriendin in Relatie - Status Quotes voor Whatsapp (4)

Ga niet vragen waarom ik het heb opgegeven of waarom ik je koud behandel, want dat doe ik niet. Ik heb het gewoon opgegeven om verwachtingen te hebben die altijd op teleurstellingen uitliepen.

Het is niet erg om te zeggen dat ik het gewend ben als je te veel teleurgesteld wordt door dingen en mensen waar je hoge verwachtingen van had.

Teleurstellingen zullen je altijd sterker maken.

De aanname is altijd de hoofdoorzaak van teleurstelling.

Na een grootste teleurstelling komt er altijd een groot succes, net als het licht aan het eind van de tunnel.

Nooit teleurgesteld zijn als mensen altijd smoesjes hebben. Het gaat altijd om tijd maken en niet om tijd hebben.

60+ Droevige Teleurstelling Quotes Voor Vriend of Vriendin in Relatie - Status Quotes voor Whatsapp (5)

Hoe loyaler je bent naar iedereen, hoe meer je teleurgesteld zult zijn in hoe egoïstisch mensen zijn.

Ik ben gekwetst, verdrietig, teleurgesteld, boos en kwaad, maar ik zal altijd mijn blije gezicht dragen en ik zal alles overleven.

Een goede manier om te voorkomen dat je teleurgesteld raakt, is ervoor te zorgen dat je veel aan je hoofd hebt.

Het is altijd gemakkelijk om uit te drukken hoe teleurgesteld men is, maar het is altijd moeilijk om liefde te verwoorden.

Wanneer je teleurgesteld bent, weet dan dat er ergere dingen zijn dan teleurstelling.

Uitbundig enthousiasme wordt bijna altijd gevolgd door teleurstellingen en immense depressies. Maar dat alles moet altijd gevolgd worden door veel enthousiasme.

De grootste teleurstelling van vandaag is dat mensen luisteren om te antwoorden. Niet veel mensen luisteren meer om te begrijpen.

Werk is teleurstellend, want terwijl steeds meer mensen het hebben over hoe leuk en creatief hun werk is, haten de meeste mensen hun baan.

Alles in de wereld kan teleurstellend zijn, maar het kan ook geweldig zijn. Het hangt er allemaal vanaf vanuit welke hoek je het bekijkt.

Wanneer iets perfects je wordt afgenomen, is het waarschijnlijk dat je alles wat perfect is gaat mijden.

Hoe oud je ook bent, hoeveel teleurstellingen je ook hebt gehad, je bent nooit te oud om te dromen.

Leef het leven, verwacht niets en wees toch voorbereid op teleurstellingen, want die gebeuren wel degelijk.

Als je van anderen houdt en met anderen omgaat is het goed om geen hoge verwachtingen te hebben en ook op teleurstellingen voorbereid te zijn, alles is mogelijk.

Als je vordert in volwassenheid, zal teleurstelling altijd bitter worden zonder remedie, tenzij je probeert te lachen het is een perfecte remedie voor alles.

Het leven zit vol teleurstellingen in de vorm van strubbelingen en moeilijkheden, maar er is altijd een tweede kans in je leven.

60+ Droevige Teleurstelling Quotes Voor Vriend of Vriendin in Relatie - Status Quotes voor Whatsapp (6)

Wanneer je probeert perfectie te vinden bij je partner is de kans groot dat je de ene teleurstelling na de andere zult voelen, het beste is om echte liefde in hen te vinden.

De lijn tussen waanzin en rede zal altijd dunner worden als je leert hoe je teleurstellingen, onderdrukkingen en pijn kunt verdragen.

Teleurstellingen gaan altijd hand in hand met verwachtingen.

De vloed van liefde zal altijd binnenstromen waar de vloed van teleurstelling uitgaat, maar alleen als je je begint te richten op je dankbaarheid.

Wanneer je de oneindige hoop hebt die een goede rit is, verlies die dan niet, maar je moet evengoed de oneindige teleurstelling accepteren.

In het leven zijn er een paar dingen waar we onder moeten lijden, ofwel de pijn van spijt, discipline of teleurstelling.

Het beste van teleurstellingen is dat onze Hemelse Vader er altijd voor ons is door de pijn en het lijden heen, Hij begrijpt ze beter.

Als je onderweg goed met teleurstellingen omgaat, dan zal de grootte van je succes zichtbaar worden.

Je hebt grote dromen, pas die aan met het verlangen om te slagen en maak ook ruimte voor teleurstelling.

Als je probeert je belofte aan anderen waar te maken, is het goed om op te merken dat in dezelfde hoop zowel teleurstelling als geluk schuilt.

Je zult altijd teleurgesteld worden door degenen van wie je dacht dat ze je het meest zouden helpen, sommigen zullen altijd koekjes blijken te zijn.

Het afscheid nemen van hoop moet altijd betrekking hebben op de hoopvolle teleurstellingen.

Wanneer je denkt dat je zo belangrijk voor iemand bent, is de kans groot dat je teleurgesteld zult zijn wanneer ze onthullen hoe ze over je denken. Verwacht niet te veel.

Als je je dieper wilt voelen in bijna alles in het leven dan omarm je teleurstellingen

Wanneer je je realiseert dat de dingen niet zo perfect zijn als je dacht, dan is dit het moment waarop je hersenen zich aanpassen aan de hoeveelheid teleurstelling die je zou moeten verwachten.

Het is beter om in teleurstellingen te verkeren dan om in spanning te verkeren.

Iemands wijsheid wordt zeer opgemerkt wanneer er een gevoel van teleurstelling in de mix is.

Er is altijd een keuze te maken in elke teleurstelling die in je leven zal komen.

De hoogte van je kracht wordt afgemeten aan de grootte van teleurstellingen die je aankunt.

Het leven zit vol verrassingen die op het punt staan teleurstellingen te krijgen in de dingen die je op een rijtje hebt gezet.

60+ Droevige Teleurstelling Quotes Voor Vriend of Vriendin in Relatie - Status Quotes voor Whatsapp (7)

Het mooiste van het leven is dat wanneer je je teleurgesteld voelt, er altijd weer een nieuwe kans zal komen.

Als leider is het goed om te anticiperen op de teleurstelling die overal vandaan kan komen.

De meest succesvolle leiders zijn degenen die onderweg met de meeste teleurstellingen te maken hebben gehad.

Teleurstellingen op de een of andere manier zijn bedoeld om je sterk te maken en niet om je te breken.

Er zijn een aantal gelegenheden die je misschien niet zult krijgen door de teleurstellingen die je te verwerken krijgt.Maar geef nooit op en streef er harder naar.

Als je de taal van teleurstelling, angst en spijt in de praktijk brengt, is de kans groot dat je niet de juiste persoon bent die de mensen als hun leider willen.

Hoe veel teleurstelling je ook te verwerken kreeg, er zal altijd ruimte zijn voor meer.

Teleurstelling en woede zullen altijd voorkomen in het leven, maar om te slagen moet je leren ze in het verleden te plaatsen.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jamar Nader

Last Updated: 12/23/2022

Views: 6499

Rating: 4.4 / 5 (75 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jamar Nader

Birthday: 1995-02-28

Address: Apt. 536 6162 Reichel Greens, Port Zackaryside, CT 22682-9804

Phone: +9958384818317

Job: IT Representative

Hobby: Scrapbooking, Hiking, Hunting, Kite flying, Blacksmithing, Video gaming, Foraging

Introduction: My name is Jamar Nader, I am a fine, shiny, colorful, bright, nice, perfect, curious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.